Jag har använt 3d-cad nästan varje dag sedan 2012. Därför följer jag FreeCADs utveckling noga. De senaste åren har jag använt Fusion 360 vilket är en Autodesk produkt.

Men hade velat ha en cad-produkt som är gratis och en produkt som kommer att vara gratis för alltid.

Därför tycker jag att FreeCAD är en intressant produkt. Väldigt många som kommer i kontakt med 3d-filer har inte så stora krav på användandet. Där kan faktiskt FreeCAD spela en stor roll redan nu.

Inom många företag skickas det runt part filer, filer som man inte kan editera men man kan få fram mått och massa. Till detta behövs inget dyrt CAD-program, det räcker med FreeCAD.

Du kan utan problem öppna part filer och med hjälp av tillägg få fram massa. Detta helt gratis.

Men när vi kommer till begränsningar för FreeCAD som måste lösas innan jag börjar använda det.

Historik, att man kan som i de vanligaste cad-programmen på marknaden bläddra bland gjorda saker och gå fram och tillbaka i tiden. Och gå tillbaka och ändra ett mått kanske och allt framför ändras korrekt i så fall det är ordentligt gjort. Detta fungerar inte alls i FreeCAD.

Använder du FreeCAD måste du göra allt rätt ifrån början. Vilket man ska vara medveten om. Därför rekommenderar jag att att bryta ner projekten i inte alltför stora parter. I fall något blir fler får du göra om allt.

Äntligen kan man göra tekniska ritningar i Techdraw, denna funktion är efterlängtad och något som är väldigt viktig. Helt fantastiskt nu kan man göra fina ritningar med hjälp av ett gratis cad-program. Inte det smidigaste men det fungerar och i med att det finns en egen WB så kommer den förbättras och satsas på.

En annan sak är montering, eller på engelska assembly. Det finns en WB för detta och den fungerar utmärkt. Mycket bra gjort och verkligen väldigt användbart.

Med andra ord, det finns många bra saker i FreeCAD 0.18, det är bara två saker jag saknar som är väldigt viktiga. Det ena var historik. Det andra är användargränssnittet för dina skisser. När du skapar en ny skiss. Part Design. Här är det riktigt omständigt att jobba med.

Nu är jag van med att jobba med Autodesk GUI, men det saknas de mest grundläggande sätten att rita en 2d skiss. Att kunna trimma, bygga ihop linjer med constrains. På ett mycket smidigare sätt. Det finns redan Draft WB, så mycket jag saknar finns redan där men jag hade behövt föra över det till part design WB sedan hade jag varit nöjd.

Ska jag göra något jag har gjort i Solidworks, Catia eller Fusion 360 får jag göra det mycket enklare så i utbildningssyfte kan jag göra sakerna men något förenklade. Men skulle jag jobba i ett företag kommer det ta mycket längre tid att göra samma sak.

Så de som jobbar med FreeCAD fixa historik och en bättre sketcher.

/Jakob

Kategorier: Mjukvara

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *